Home ยป Profile

Rider Results

Chhagana Ram Meghawal

Season Date Distance Rank Points Remarks Horse Owner Trainer
2013/2014 11/01/2014 60KM-NOVICE 10 0 qual Razan Rashid Fahad Omair Al Shahwani Rashid Fahad Omair Al Shahwani